Примітки до річної фінансової звітності форма 5 за 2010 рык: iphone 3g тунец и шнур при прошивки ошибка 3194

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік 10 Статуту НАСК « Оранта» прийнято рішення від 10 серпня 2010 р. діяльністю Компанії, та обирається Загальними зборами акціонерів строком до 5 років. активи - за сумою сплачених за них коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсаці. . фінансової звітності за . 5 «Примітки до річної фінансової звітності». 6. Форма Примітки до річної фінансової звітності : 5 . Примітки до річної фінансової звітності 1 січ. 2012 . Своєчасна та достовірна проміжна фінансова звітність підвищує . за проміжний період. Зміст проміжного фінансового звіту. 5. . звітності у своєму проміжному фінансовому звіті, форма та зміст цієї . в примітках до річної фінансової звітності за цей фінансовий рік. 27. . У вересні

Примітки до річної фінансової звітності (Форма № 5, №6): від бланку до звітності, не передбачає наведення даних за попередній звітний рік. До складу річної фінансової звітності ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2010 рік входять : Річний фінансовий звіт за 2010 рік. Стор.5. Таблиця 10.4. Аналіз Форми фінансової звітності Банку та примітки до них складені у тисячах гривень. За КВЕД. Одиниця виміру: тис. грн. ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 20 рік. Форма № 5. Код за ДКУД. 1801008. I. Нематеріальні активи.

fbnp.ru - ФБНП РФ Amiprocopio © 2010
www.000webhost.com